facebook icon


The Journal of Holocaust Research
(Formerly known as "DAPIM: Studies on the Holocaust")

Dapim 29 Hebrew

קובי קבלק ושטפן הרדלר- השלב הסופי של השואה: פתח דבר

  מרטין קלמנס וינטר-פינוי המחנות: הפשע המשותף האחרון של החברה הנאציתפינוי המחנות: הפשע המשותף האחרון של החברה הנאצית

"זוזאנה דזיובן- הפוליטיקה של שרידי גופות ב"שוליים של השואה"זוזאנה דזיובן- הפוליטיקה של שרידי גופות ב"שוליים של השואה 

"מקסימיליאן סטרנד- בני המזל: הישרדות בני זוג יהודים בנישואי תערובת בסוף ימיו של "הרייך בן אלף השנים

מיכאלה רגם=בלש- הישרדותה של קהילה ייחודית: האוכלוסייה היהודית בווינה בשנותיה האחרונות של המלחמה 

רגינה פריץ- חיי יומיום והישרדות במחנה מאוטהאוזן בשלבים הסופיים של המלחמה: יהודי הונגריהרגינה פריץ- חיי יומיום והישרדות במחנה מאוטהאוזן בשלבים הסופיים של המלחמה: יהודי הונגריה 

נעם רחמילביץ'- מחשבות על יום השחרור הקרב: עולם העתיד המיוחל כפי שהוא מצטייר בחמישה יומנים מארכיון בית לוחמי הגטאות 

קובי קבלק- שוליים של היסטוריה וזיכרון: "השלב הסופי" של השואה

 

Please publish modules in offcanvas position.