facebook icon


The Journal of Holocaust Research
(Formerly known as "DAPIM: Studies on the Holocaust")

Dapim 28 Hebrew

מרדכי אלטשולר- פינוי ומנוסה בימי המלחמה הסובייטית-גרמנית

"גלי דרוקר בר עם- לשון הקודש ולשון הקדושים: משפט אייכמן בראי "לעצטע נייעס"גלי דרוקר בר עם- לשון הקודש ולשון הקדושים: משפט אייכמן בראי "לעצטע נייעס

?שרה גנסבורגר- למראה ביזת רכוש יהודי במהלך השואה: מה יכולה ההיסטוריה לעשות בעזרת תמונות?שרה גנסבורגר- למראה ביזת רכוש יהודי במהלך השואה: מה יכולה ההיסטוריה לעשות בעזרת תמונות

מנחם קרן קרץ- הברחת וגם ירשת: תגובותיהם של ר' יואל טייטלבוים- הרבי מסאטמר- ושל חסידיו לביקורת על התנהלותו בתקופת השואה ולאחריה

טליה פרקש- עבודה והשמדה: מחנה העבודה בשדה התעופה של דמבלין-אירנה, נפת פולווי, מחוז לובלין, פולין 1944-1942

ליאת שטייר לבני- תם הטקס: הטקס האלטרנטיבי בתיאטרון "תמונע" בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורהליאת שטייר לבני- תם הטקס: הטקס האלטרנטיבי בתיאטרון "תמונע" בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ליאור ענבר- מארכיון בית לוחמי הגטאות: אוסף המכתבים של גיטקה ושמחה קופשטיק נעמתי- מבט לשנה האחרונה של המלחמה

  .'פורום חוקרים, הידברות עם ניצולים: הערכה של "עדות" ו"טראומה" כמושגי יסוד. משתתפים: הנרי גרינספאן, שרה הורוביץ, קנת וולצר, אנט ויוויורקה, דורי לאוב, ברל לאנג, אווה קובאץ

תקצירי המאמרים

על הכותבים

 

Please publish modules in offcanvas position.